Sesje bankowe wprzystępnej formie

System Elixir

System Elixir(Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) to międzybankowy system rozliczeń dokonywanych pomiędzy uczestnikami, działający w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej. W systemie tym zastąpiono przesyłanie dokumentów papierowych ich odpowiednikami elektronicznymi.

Sesje elixir

System Elixir pośredniczy w wymianie poleceń przelewów i zapłaty, dowodów wpłaty jak również czeków z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz not obciążeniowych.

Dla usprawnienia procesu przetwarzania zleceń, Krajowa Izba Rozliczeniowa udostępnia użytkownikom systemu bezpłatną aplikację ELIXIR-OK, która m.in. weryfikuje poprawność komunikatów i przygotowuje je do wysyłki do aplikacji centralnej systemu.

Terminy przelewów Elixir

Elixir umożliwia również uczestnikom, wymianę informacji poprzez tzw. komunikaty informacyjne. Służą one do przekazywania dowolnej treści oraz komunikatów reklamacyjnych, które pozwalają użytkownikom informować o, zauważonych w rozliczonych wcześniej komunikatach, błędów.

Pieniądze

Sesje Elixir

Sesje bankowe

Od kilkunastu lat obserwowany jest gwałtowny rozwój bankowości internetowej, zarówno w Polsce jak i na świecie. Coraz częściej zastępuje ona tradycyjne operacje bankowe i rozszerza rozwiązania bankowości domowej tzw. home banking. Jedną z możliwości jakie daje bankowość elektroniczna jest przeprowadzanie operacji finansowych m.in. polecanie przelewów internetowych.


Sesje wychodzące i przychodzące

Nadając przelew warto wiedzieć kiedy zostanie on zaksięgowany a pieniądze dostarczone na konto adresata przelewu. W celu uzyskania takich informacji, powinniśmy sprawdzić godziny sesji wychodzących i przychodzących banków. Sesje wychodzące są to godziny, w których pieniądze ''zostają wysłane'' z konta nadawcy przelewu.

Natomiast sesje przychodzące to godziny po których pieniądze powinny być dostępne na koncie odbiorcy przelewu.

Różnice w terminie dostarczenia pieniędzy na konto zależą od terminów tzw. sesji systemu rozliczeń międzybankowych Elixir, który prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Należy jednak pamiętać o tym, że poszczególne banki mają pełną dowolność w ustalaniu godzin czyli sesji, w których odbierają i przekazują przelewy do systemu Elixir. System ten jest bardzo przydatny z powodu dużej ilości banków i operacji przez nie przeprowadzanych.

Znając zasady działania systemu Elixir, możemy przewidzieć kiedy wysłany przelew dotrze do adresata, czy też kiedy możemy spodziewać się na naszym koncie pieniędzy, których mamy być odbiorcą.

Zapraszamy do zapoznania się z tabelą sesji elixir, która przedstawia sesje wychodzące i przychodzące wszystkich banków działających na terenie Polski